Forside

Velkommen til acusticusdatabasen.dk

På siderne kan du finde flere informationer om acusticusdatabasen.dk og om igangværende forsøg. 
Med tiden vil der komme flere oplysninger om databasen, forskerne og de fremskridt der bliver opnået.

STATUS FOR ONLINE SPØRGESKEMAET:       OFF_LINE
 
Undersøgelsen er afsluttet. Resultaterne bliver nu gjort op og offentliggjort.
Evt. spørgsmål kan sendes til:  jy@acusticusdatabasen.dk